Templars Essay

2274 Words Nov 23rd, 2012 10 Pages
Templari su pripadnici viteškog reda kojeg je Hugo De Payens,francuski plemić, osnovao za vrijeme Križarskih ratova,1118/1119. godine. Bili su to prvi ratnici-svećenici, obvezali su se na siromaštvo, poslušnost i čistoću. Glavna zadaća im je bila održavati puteve i ceste koje je koristila križarska vojska sigurnima. S vremenom su postajali bogatiji, moćniji a to ih je dovelo i do propasti.

Templari su pripadnici viteškog reda kojeg je Hugo De Payens,francuski plemić, osnovao za vrijeme Križarskih ratova,1118/1119. godine. Bili su to prvi ratnici-svećenici, obvezali su se na siromaštvo, poslušnost i čistoću. Glavna zadaća im je bila održavati puteve i ceste koje je koristila križarska vojska sigurnima. S vremenom su postajali bogatiji,
…show more content…
godine. Bili su to prvi ratnici-svećenici, obvezali su se na siromaštvo, poslušnost i čistoću. Glavna zadaća im je bila održavati puteve i ceste koje je koristila križarska vojska sigurnima. S vremenom su postajali bogatiji, moćniji a to ih je dovelo i do propasti.

Templari su pripadnici viteškog reda kojeg je Hugo De Payens,francuski plemić, osnovao za vrijeme Križarskih ratova,1118/1119. godine. Bili su to prvi ratnici-svećenici, obvezali su se na siromaštvo, poslušnost i čistoću. Glavna zadaća im je bila održavati puteve i ceste koje je koristila križarska vojska sigurnima. S vremenom su postajali bogatiji, moćniji a to ih je dovelo i do propasti.

Templari su pripadnici viteškog reda kojeg je Hugo De Payens,francuski plemić, osnovao za vrijeme Križarskih ratova,1118/1119. godine. Bili su to prvi ratnici-svećenici, obvezali su se na siromaštvo, poslušnost i čistoću. Glavna zadaća im je bila održavati puteve i ceste koje je koristila križarska vojska sigurnima. S vremenom su postajali bogatiji, moćniji a to ih je dovelo i do propasti.

Templari su pripadnici viteškog reda kojeg je Hugo De Payens,francuski plemić, osnovao za vrijeme Križarskih ratova,1118/1119. godine. Bili su to prvi ratnici-svećenici, obvezali su se na siromaštvo, poslušnost i čistoću. Glavna zadaća im je bila održavati puteve i ceste koje je koristila križarska vojska sigurnima. S vremenom

Related Documents