Essay about Lubid Ni Juan

716 Words Aug 21st, 2014 3 Pages
Niño Mel Hayno Trinidad
Pagsulat ng Sanaysay
Filipino: Wika ng Pagkakaisa

Sinturon ni Juan

Salat man ang bansang Pilipinas sa kayamanang mayroon ito ‘di gaya ng ibang bansa, hitik naman ang bawat Pilipino sa pagmamahal na alay sa isa’t isa. Patunay na katatagpuan ang arkipelago sa silanganin ng mga taong patuloy na umiintindi at may pakialam sa iba. Kahit pa nariyan ang hindi pagkaka-unawaan kung minsan, dahil sa napakaraming dayalekto na halos umiiral na sa iba’t ibang sulok ng lupain ay nagkakaroon pa rin ng dahilan upang mapag-isa ang lahat ng Pilipino. Bakit at paano nga ba? Ito ay dahil mayroon tayong kasangkapan na napakahalagang biyaya ng Maykapal. Isang kagamitang instrumento natin upang maipahayag ang saloobing nais
…show more content…
Sa paglipas ng panahon, ang naging kawalan ng pagkakaisa noon upang mabuo ang sariling wika natin ay isang kabaliktaran na ngayon. Dahil na rin sa pagmamatigas ng pamahalaan sa kanilang bumabaluktot nang tuwid na landas, ang sasakyan para sa pagpapahayag ng sariling saloobin, obserbasyon at mga personal na opinyon – ang Wikang Filipino, ay binabalak na nilang tanggalin sa General Education Curriculum (GEC) ng bansa na sinususugan ng CHEd Memorandum No.20 S.2013 at patuloy namang tinututulan ng pinagbigkis na mga Pilipino. Pilipino na may pare-parehong dila, panlasa at higit sa lahat iisa ang wikang isinisigaw at ipinaglalaban. Sa kabilang banda, magkakabukod-bukod lamang ang mga ito kung sila mismong may suot ng Wikang Filipino ang siyang maghuhubad at kakawala rito, gaya nga ng ilan nating politiko.

Sa modernong panahong ito, marami na ang naging pagbabago gaya ng mga nagtataasang establisyimento, abalang mga tao sa syudad, makabagong teknolohiya, paglago ng ekonomiya at higit sa lahat ang pagkawili ng maraming kabataan sa anong nauuso ngayon na dala-dala o impluwensya ng mga banyaga. Nariyan ang paggaya ng ilan sa pananamit, pananalita at pag-uugali ng iba. Alam naman natin na sa kasalukuyan ay madali na lamang ang

Related Documents