Dunno Essay example

1499 Words Dec 2nd, 2014 6 Pages
1. A gyarmati alkotmányfejlődés

Angolok az újvilágban

- Spanyolország és Portugália az Újvilág jelentős részét felosztotta egymás között,
- Anglia, Franciaország számára északi területek maradtak,
- 1583 Új-Fundlandon első angol gyarmat létrejötte
- 1607 Virginia gyarmat lett (1 évvel az után, hogy a Virginai Társaság hajói kikötöttek a Chesapeak-öbölben),
- 1609 a társaság új alapítólevéllel (charter) szerveződött újjá

Mayflower-szerződés

- 1620. 41 puritán és családja a kiéleződött vallási ellentétek miatt felszállt a Mayflower hajóra, hogy Virginai északabbra fekvő része felé mentek,

- Mayflower-szerződés – új területen történő megtelepedés alapvető normái (amerikai történelem első jelentős dokumentuma,
…show more content…
augusztus elején, 5 napon át tanácskoztak pénzügyekről, közerkölcsi kérdésekről, más közügyekről, és határozatot hoztak,

Koronagyarmatok

- a társaság új vezetése nem váltotta be a hozzá fűzött gazdasági reményeket, a céget nem tudta kivezetni a csődből,
- ezzel az indokkal az angol udvar felszámolta a Virginai Társaságot, visszavonta alapítólevelét, 1624 koronagyarmatként szervezte újjá Virginiát,
- az angol polgári forradalom, a brit polgári berendezkedés megszilárdulása után felerősödött a birodalom egységességének igénye,

Related Documents